Bảo vệ Đất Việt tuần tra giám sát như thế nào?

Hoạt động tuần tra giám sát công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt: Trong công tác bảo vệ mục tiêu, hoạt động tuần tra giám sát tại mục tiêu là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt và có ý nghĩa thiết thực để phát hiện tình huống nhất là tình huống trộm cắp, cháy nổ xảy ra tại mục tiêu.

Thông thường đối với những mục tiêu rộng lớn, hoặc nhiều khu vực vị trí ngoài tầm quan sát của bảo vệ, chúng ta không thể bố trí nhiều bảo vệ được, do dó cần thiết phải di chuyển tuần tra giám sát; mặt khác kẻ gian luôn rình rập và chủ động, nhân viên bảo vệ ở thế hoạt động công khai và bị động, do đó nếu không thường xuyên tuần tra giám sát thì không thể phát hiện được tình huống để xử lý.

 

Để phát hiện được tình huống để xử lý, nhân viên bảo vệ Đất Việt được đào tạo chiến thuật và kỹ năng nghiệp vụ tuần tra giám sát sau đây:

  • Trong ca trực, bảo vệ thường xuyên kết hợp giữa tuần tra giám sát theo giờ định canh và tuần tra đột xuất. Tuần tra định canh nhằm phát hiện sự cố; tuần tra đột xuất hoặc không theo giờ nhằm phát hiện tình huống và kẻ gian đột nhập.
  • Tuần tra theo lộ trình kết hợp với tuần tra không theo lộ trình (không theo quy luật) nhằm tránh kẻ gian phát hiện ta tuần tra theo quy luật sẽ đối phó.
  • Tuần tra công khai kết hợp với mật phục nhằm phát hiện kẻ gian khi có những thông tin nghi ngờ kẻ gian đột nhập hoặc trộm cắp.
  • Tuần tra dạng diễu hành phô trương lực lượng ( nơi đông bảo vệ và phạm vi rộng) kết hợp với hoạt động trinh sát nhằm răn đe kẻ lăm le xâm nhập, hoặc có ý đồ thực hiện tội phạm tại mục tiêu.
  • Kỹ năng tuần tra giám sát: sử dung tổng hợp các giác quan để soi xét nhằm phát hiện tình huống ( quan sát, lắng nghe động tĩnh, ngửi mùi phát hiện khói cháy, ….)
  • Ghi sổ nhật ký tuần tra hàng ngày, tuần, tháng, năm.

Quý khách có nhu cầu đào taọ bảo vệ xin Lh: 0966762288