Giám sát chất lượng dịch vụ bảo vệ 24/24/7

Chất lượng dịch vụ bảo vệ Đất Việt được giám sát 24/24/7 :

  • Lực lượng giám sát và phản ứng nhanh Công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt thường xuyên thanh kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ nhằm nâng cao trách nhiệm làm việc của nhân viên đồng thời tư vấn an ninh và xây dựng các giải pháp bảo đảm an toàn tài sản và giám sát mục tiêu được chặt chẽ hơn.
  • Đội cơ động công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt thường xuyên cơ động tại các mục tiêu bảo vệ 24/24/7.
  • Hoạt động thanh tra giám sát tại các mục tiêu bảo vệ được tổ chức chặt chẽ chịu sự quản lý của phòng nghiệp vụ công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt.
  • Mỗi khu vực quản lý được bố trí một chỉ huy vùng. Ngoài chỉ huy vùng có đội giám sát, kiểm tra tại các mục tiêu.
công ty dịch vụ bảo vệ
công ty dịch vụ bảo vệ
  • Kiểm tra đột xuất nhằm đánh giá khách quan công việc của nhân viên dịch vụ bảo vệ an ninh Đất Việt. Ngoài chỉ huy vùng mỗi mục tiêu bảo vệ được bổ nhiệm một chỉ huy trưởng quản lý trực tiếp tại mục tiêu.
  • Nhiệm vụ của chỉ huy trưởng mục tiêu bảo vệ : Quản lý và điều hành nhân viên bảo vệ thực hiện đúng theo kế hoạch đã được thống nhất giữa hai bên. Trực tiếp xử lý các tình huống xảy ra tại mục tiêu bảo vệ, báo cáo kịp thời cho người đại diện của hai bên biết để phối hợp xử lý. Tham mưu, đề xuất báo cáo, nhận và truyền đạt chỉ thị mệnh lệnh, theo yêu cầu của người đại diện hai bên.