Nhiệm vụ bảo vệ Sân Golf

-Bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cổng, không để mọi người tụ tập đông, gây ùn tắc giao thông hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây rối trật tự công cộng tại khu vực cổng .

-Phối hợp cùng với bảo vệ các nhà thầu ( nếu có), kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển tài sản, hàng hoá, phế thải ra khỏi mục tiêu.

-Kiểm tra chặt chẽ xe ra vào xuất nhập hàng hóa, phương tiện vận chuyển rác thải theo đúng hóa đơn chứng từ của đơn vị chủ quản quy định (kiểm tra số lượng, chủng loại hàng hoá, ký hiệu tên hàng, đối chiếu với phiếu xuất hàng).

-Phối hợp giữa các chốt khi có tình huống xảy ra.

-Cơ động tuần tra, kiểm soát tại các khu vực bãi để xe và nhà đón tiếp khách, nhằm ngăn chặn các hiện tượng cạy phá, trộm cắp, tài sản.Phát hiện người không có nhiệm vụ tại mục tiêu để xử lý.

-Tuần tra, hướng dẫn và nhắc nhở nhân viên, công nhân và khách, golf thủ thực hiện đúng theo nội qui của Sân golf (về vị trí làm việc, trang phục bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đi lại bên trong …).Không để tình trạng đi lại làm dẫm nát cây, cỏ, mất vệ sinh môi trường hoặc có hành vi gây nguy hại khác ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của Sân golf.

-Chủ động phát hiện và xử lý các sự cố bất thường xảy ra (như cháy, nổ, trộm cắp, gây rối trật tự an ninh).