Kinh doanh dịch vụ bảo vệ khó hay dễ?

Ngành dịch vụ bảo vệ là ngành liên quan đến sự an toàn tài sản và tính mạng con người. Do đó, kinh doanh dịch vụ bảo vệ luôn chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chính quyền Nhà nước về đội ngũ nhân viên, dụng cụ hỗ trợ, các tiêu chuẩn nghiệp vụ để đảm bảo có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các mục tiêu.

Do đó, trên thực tế có nhiều đơn vị đăng kí kinh doanh dịch vụ bảo vệ nhưng không phải đơn vị nào cũng được sự công nhận của chính quyền. Bên cạnh đó, nhân viên bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ nếu liên quan đến các vấn đề an ninh, trật tự xã hội, phòng chống tội phạm phải báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ.

kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Do đây là ngành nghề có nguy cơ đối diện với tội phạm nên tuyển dụng bảo vệ cũng trở nên khó khăn đối với các công ty bảo vệ. Nhiều người vẫn còn e ngại  khi muốn  làm bảo vệ vì đây là công việc vất vả, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nên lực lượng lao động tham gia nghề này còn bị hạn chế.

Bên cạnh đó người lao động tìm việc làm bảo vệ phần lớn là những người có trình độ học vấn thấp, chưa có nghiệp vụ nên gây ra những thiệt hại đến các đơn vị bảo vệ. Một số công ty bảo vệ vì muốn có lợi nhuận nhanh chóng mà cung cấp đến khách hàng bảo vệ chưa được đào tạo, không có sự hiểu biết về chuyên môn gây ra hệ lụy chung khách hàng không tin tưởng vào dịch vụ bảo vệ ảnh hưởng lớn đến các công ty bảo vệ chuyên nghiệp chân chính.

Hiện nay, tại các công ty bảo vệ chuyên nghiệp đều  chú trọng đầu tư công tác tuyển dụng và đào tạo bảo vệ chất lượng để cung cấp đến thị trường. Đồng thời, còn trang bị các thiết bị dụng cụ hỗ trợ hiện đại theo quy định của nhà Nước nhằm giúp công tác bảo vệ đạt hiệu quả hơn.

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ là đơn vị công ty bảo vệ đó phải tạo dựng sự tin tưởng cho khách hàng để họ giao sự an toàn của bản thân, của doanh nghiệp cho đơn vị. Ban quản lý công ty cần có cái nhìn đúng đắn khi quyết định kinh doanh về phát triển ngành nghề này. Cần giúp nhân viên bảo vệ nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ bản thân khi thực hiện công việc bảo vệ cho sự an toàn của mọi người.