Vận chuyển hàng hóa có cần hợp đồng không?

Trong xã hội hiện đại như ngày nay, có nhiều loại hình dịch vụ được hình thành để phục vụ cho đời sống con người. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa được xem là một hình thức dịch vụ bảo vệ vận chuyển tài sản, hàng hóa đảm bảo an toàn trên suốt quá trình vận chuyển.

Gửi thông tin yêu cầu tư vấn

Trong xã hội hiện đại như ngày nay, có nhiều loại hình dịch vụ được hình thành để phục vụ cho đời sống con người. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa được xem là một hình thức dịch vụ bảo vệ vận chuyển tài sản, hàng hóa đảm bảo an toàn trên suốt quá trình vận chuyển.

Đây là hình thức dịch vụ được cung cấp từ các công ty  bảo vệ, đơn vị cung cấp bảo vệ vận chuyển hàng hóa chuyên nghiệp. Do đó, khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng  hóa cần có hợp đồng kí kết thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của hai bên trong suốt quá trình vận chuyển.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là gì?

hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là loại hợp đồng giữa bên có nhu cầu vận chuyển tài sản, hàng hóa có giá trị từ nơi này đến nơi khác bằng loại phương tiện nhất định theo yêu cầu của bên chủ quản hay được cung cấp từ đơn vị dịch vụ.

Hợp đồng là giấy tờ chứng minh  sự thỏa thuận giữa hai bên khách hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ. Hợp đồng vận chuyển sẽ được ký kết khi cả hai bên đã có sự thống nhất về hình thức vận chuyển và biện pháp bảo vệ an toàn cho tài sản.

Nội dung hợp đồng sẽ bao gồm những nội dung về thông tin hàng hóa, tài sản được vận chuyển, thời gian vận chuyển, địa điểm giao nhận hàng hóa, phương tiện vận chuyển,…cùng các trách nhiệm và lợi ích hai bên khi hoàn thành quá trình vận chuyển hay chẳng may gặp phải rủi ro và bồi thường thiệt hại.

Những điều cần lưu ý khi kí hợp đồng vận chuyển hàng hóa

hợp đồng vận chuyển hàng hóa

– Xem xét kĩ tất cả những điều khoản một cách rõ ràng chi tiết. Tránh trường hợp mập mờ không rõ các bên liên quan.

– Trách nhiệm giữa hai bên cần được thể hiện chi tiết. Tránh trường hợp xảy ra rủi ro khi hàng hóa xảy ra đánh cắp thất thoát trong lúc vận chuyển.

– Yêu cầu chỉnh sửa hợp đồng đối với các điều khoản không hợp lệ trước khi kí kết.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là rất cần thiết khi sử dụng dịch vụ này. Cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ hàng hóa chất lượng để đảm bảo hàng hóa được an toàn không bị thất thoát trong suốt thời gian vận chuyển.

Bài viết liên quan