Những lãnh đạo cấp cao nào được cảnh vệ bảo vệ đặc biệt?

Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Chủ tịch,…là những lãnh đạo cấp cao được hưởng chế độ bảo vệ đặc biệt. Theo đó, lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đặc biệt này có trách nhiệm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Gửi thông tin yêu cầu tư vấn

Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Chủ tịch,…là những lãnh đạo cấp cao được hưởng chế độ bảo vệ đặc biệt. Theo đó, lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đặc biệt này có trách nhiệm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Lực lượng nào làm nhiệm vụ bảo vệ đặc biệt?

Cảnh vệ sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ đặc biệt cho các vị lãnh đạo cấp cao của quốc gia. Đây là đối tượng thuộc lực lượng vũ trang  làm nhiệm vụ bảo vệ Đảng và lãnh tụ, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối các hoạt động của những người lãnh đạo đạo bộ máy Đảng và Nhà nước luôn được an toàn. Do đó, nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ và canh gác.

Đối tượng nào được cảnh vệ bảo vệ đặc biệt?

bảo vệ đặc biệt

Theo Điều số 2 của Luật Cảnh Vệ quy định, đối tượng được cảnh vệ bảo vệ đặc biệt là những người đang giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng và Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những vị khách quốc tế đến thăm, người làm việc tại Việt Nam, những sự kiện đặc biệt quan trọng,…sẽ được áp dụng chế độ cảnh vệ.

Công tác bảo vệ đặc biệt được thực hiện như thế nào?

– Lực lượng cảnh vệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đối tượng được bảo vệ trong mọi tình huống.

– Phân tích, đánh giá và dự báo tình hình liên quan đến việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ.

– Hướng dẫn lực lượng liên quan thực hiện công tác bảo vệ theo phương án đã được đề ra.

– Tiến hành tuần tra và canh gác nơi ở, nơi làm việc tại các khu vực trọng yếu.

Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khi có bất kỳ đối tượng đột nhập nào cố ý gây hại đối với đối tượng được bảo vệ đặc biệt.

– Kiểm tra các chất cháy nổ, chất phóng xạ hay các vật nguy hiểm khác có khả năng ảnh hưởng đến sự an toàn của các vị lãnh đạo.

Các đối tượng được bảo vệ đặc biệt là những vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước là những người giữ vai trò quan trọng  trong sự phát triển kinh tế chính trị của nước nhà. Vì vậy, đòi hỏi công tác bảo vệ này phải hết sức chỉnh chu, đảm bảo tuyệt đối không có bất kì rủi ro nào ảnh hưởng đến sự an toàn của họ.

Bài viết liên quan